• माळेगाव, ता. लोहा, जिल्हा. नांदेड.
  • +९१ ८६ ९८४८ ७६१८
  • skyastech@gmail.com

काळेश्वर मंदिर

काळेश्वर येथे प्राचीन असे शिवमंदिर आहे. गावाच्या नावावरून यास काळेश्वर मंदिर असे नांव पडले आहे. हे प्राचीन शिवमंदिर गोदावरी नदीच्या काठी वसलेले आहे तसेच श्रावण महिन्यात येथे अनेक कार्यक्रम होतात.

हे मंदिर नदिकाठी असल्यामुळे येथे बोटिंगची सुविधा उपलब्ध आहे. नांदेड येथील अनेक शाळा येथे दर्शन आणि सहलीसाठी येतात.