• माळेगाव, ता. लोहा, जिल्हा. नांदेड.
  • +९१ ८६ ९८४८ ७६१८
  • skyastech@gmail.com

कार्यक्रम

  • २७/१२/२०१६ देवस्वारी व पालखीपुजा
  • २८/१२/२०१६ भव्य पशु, अश्व, कुक्कुट व श्वान प्रदर्शन
  • २९/१२/२०१६ कुस्ती दंगल पप्रदर्शन
  • ३०/१२/२०१६ लावणी महोत्सव व बक्षीस वितरण
  • ३१/१२/२०१६ पारंपारिक कला महोत्सव